ÇFARË OFROJMË

Informacione rreth terapisë fizike

Nëpërmjet faqes sonë ju do të mësoni se çfarë është fizioterapia dhe cilat janë metodikat e saj. Do të arrini të kuptoni çfarë ndikimesh këto metoda kanë mbi trupin tuaj

Ushtrime

Në këtë faqe ju mund të gjeni dhe vëzhgoni ushtrimet e përgatitura nga ana jonë, të cilat do të ndihmojnë secilin nga ju. Do të orientoheni rreth nevojave tuaja speciale, dhe do të mësoni si të praktikoheni dhe si t’i bëni këto ushtrime vetë në shtëpitë tuaja

Projekti

Këtu mund të informoheni në tërësi rreth "Fizio-Mobil" si një projekt jofitiprurës, rreth iniciatorëve të këtij projekti, si dhe qëllimin e tyre final

PARTNERËT TANË